Contributie

Contributie voor leden is € 26,37 per kwartaal. Contributie zal in de 2e maand van het kwartaal geind worden. Jaarlijks zal de contributie geindexeerd worden met de consumentenprijsindex.

Heb je drie keer gekeken of ben je er al over uit dat je bij scouting de Vundelaar in Twello wil? Dan kun je hier een aanmeldformulier downloaden en inleveren bij de leiding van je speltak.

Verenigingsjaar

Wij werken met een verenigingsjaar. Dit jaar loopt van 1 oktober tot 30 september. Wanneer je een lidmaatschap bent aangegaan dan loopt dit tot de eerstvolgende septembermaand.Opzeggingen mogen doorlopende het jaar doorgegeven worden maar worden pas per september verwerkt. Tot die tijd loopt ook de contributieinning door. Heb je vragen dan kun je die altijd mailen naar info@vundelaar.nl.