AAK, de geschiedenis

Het Apeldoorns Kanaal ligt tussen Hattem en Dieren, aan de oostzijde van de Veluwe, en is daarmee een kanaal parallel aan de IJssel.   

Historie 

Het kanaal is in 4 jaar (1825-1829) van Hattem naar Apeldoorn gegraven. Nadat bleek dat het kanaal niet rendabel b

leek voor enkel transport en handel naar Apeldoorn, is het kanaal in 10 jaar doorgegraven naar Dieren (1858-1868).  

Baron J.A.J. Sloet tot Oldhuis 

Als baron en Schout (burgermeester) van Apeldoorn (1818-1825) heeft hij gelobbyd bij Koning Willem I voor het graven van een kanaal van Hattem tot Apeldoorn. Ondernemend en landbouwend Apeldoorn kon hiermee jaren vooruit. De Grift (waterloop langs huidig kanaal) was hiervoor geschikt. De grift wilde hij al langer bevaarbaar maken. Maar werd tegengewerkt door de eigenaren van de watermolens in de Grift. Daarom is in 1825 begonnen met het aanleggen van een kanaal langs de Grift. 

Later, toen Baron Sloet tot Oldhuis districtscommissaris van de Over- en Middel-Veluwe werd, is door tegenvallende inkomsten uit het kanaal, het plan gemaakt om het kanaal door te trekken naar Dieren. 1 jaar voordat Baron Sloet tot Oldhuis stierf, was het kanaal en de 3trapssluis bij Dieren voltooid.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Plantekening aanleg kanaal van Apeldoorn naar Dieren.


Bouwen, slopen, bouwen, slopen, bouwen 

Tien jaar na het doorgraven van het kanaal richting Dieren, bleek dat de ontwikkelingen in de scheepvaart snel ging. Zo snel, dat het kanaal met de bruggen en sluizen verbreed en verdiept moesten worden. De wer

kzaamheden gingen door tot aan de jaren 30 van de 20e eeuw. Waarmee het kanaal bevaarbaar werd voor schepen tot 200 ton. 

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn tijdens het oprukken van het Duitse leger in 1940, door het Nederlandse leger alle 42 beweegbare bruggen beschadigd en onklaar gemaakt. Gedurende de oorlog zijn de meeste bruggen hersteld of vervangen. In april 1945 zijn door de terugtrekkende Duitse troepen alle bruggen opgeblazen. Ook de sluiscomplexen werden vernield en schepen tot zinken gebracht. In 1946 is het kanaal weer opengesteld voor de scheepvaart. 

 


 

Langzaam sloot het kanaal 

Door het toenemende gebruik van (spoor)wegen werd investeren in het kanaal steeds minder interess

ant. Het eerste deel van het kanaal sloot in 1962. Tussen Wapenveld en Apeldoorn. Het

 scheepvaartverkeer van Dieren naar Apeldoorn nam vanaf 1954 ondertussen flink toe. Het kanaal werd geschikt gemaakt voor Kempenaars (schepen tot 600ton). En een nieuwe 3trapssluis werd gebouwd (1957). Na 15 jaar bleek dat ook de scheepvaart tot aan Apeldoorn niet meer rendabel was en het gedeelte tussen Dieren en Apeldoorn werd in 1972 buiten gebruik gesteld. Nog tot 1982 bleef 

het Apeldoorns kanaal van Hattem tot aan Wapenveld open. Waarna ook dat tracé werd afgesloten. 

Wanneer? 

28 en 29 oktober 2023 

Route (link naar google maps) 

LINK NAAR ROUTE, BRUGGEN EN SLUIZEN!

 

Doneren?

Mocht u willen doneren voor deze actie, dan stellen wij dat erg op prijs.

dit kan doormiddel van de ‘Donatie’ button

 • Actie pagina
  Actie pagina
 • Huidige situatie
  Huidige situatie
 • Donatie
  Donatie
 • Lelie vlet
  Lelie vlet
 • Globale planning
  Globale planning
 • Sponsoren
  Sponsoren
 • Route
  Route

Evenementenkalender